vinice

Vinice <p>V současné době hospodaříme na 7ha vinic, z toho 1ha tvoří pouze mladé výsadby. Celková produkce je 20 tisíc lahví ročně.</p>